เข้าที่ ! ฟานกัล นั่งแท่นปรึกษาเทคนิค อาแจ็กซ์ เรียบร้อยแล้ว

แต่งตั้งกันอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว
สำกหรับทีมสโมสร อาแจ็กซ์ จาก เนเธอแลนด์
ที่ได้กำหนดและแต่งตั้ง ให้ หลุยซ์ ฟาน กัล
เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเทคนิคของทีม นับแต่ตอนนี้เป็นต้นไป